Άρθρα

/Άρθρα/

Soft Laser

Το soft laser χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς. Η δέσμη φωτός έχει μεγάλη διεισδυτικότητα, που μας βοηθάει στην θεραπεία του πάσχον [...]