Τεχνικές Αντιμετώπισης

/Τεχνικές Αντιμετώπισης

Πελματογράφημα: Τι είναι – Πότε πρέπει να γίνεται

Ο πελματογράφος είναι μία συσκευή με χιλιάδες αισθητήρες ,συνδεδεμένη με τον υπολογιστή, όπου αναλύει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που συλλέγει. Η [...]

Soft Laser

Το soft laser χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς. Η δέσμη φωτός έχει μεγάλη διεισδυτικότητα, που μας βοηθάει στην θεραπεία του πάσχον [...]

Επιθέματα

Τα σιλικονούχα επιθέματα τα χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε τις δυσμορφίες των δακτύλων. Τα επιθέματα βοηθούν στην αποφυγή των μηχανικών πιέσεων από το [...]

Ορθονυχία

Η ονυχοκρύπτωση (νύχια που εισχωρούν μέσα στο δέρμα) είναι ιδιαίτερα επώδυνη. Πρέπει πάντα να κουράρετε διότι διαφορετικά οδηγεί σε φλεγμονές με έμπυες [...]