Τα σιλικονούχα επιθέματα τα χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε τις δυσμορφίες των δακτύλων. Τα επιθέματα βοηθούν στην αποφυγή των μηχανικών πιέσεων από το παπούτσι, ώστε να μην δημιουργούνται κάλοι ή υπερκερατώσεις. Ο ειδικός ποδοθεραπευτής επιλέγει το κατάλληλο επίθεμα για την θεραπεία

2017-11-19T19:59:16+02:00