Ονυχογρύπωση

Η ονυχογρύπωση προσβάλει κυρίως τα μεγάλα δάχτυλα των ποδιών με συνηθισμένη διαταραχή του σχήματος των νυχιών, ανώμαλη πάχυνση, σκληρά, άκαμπτα και φαιοκίτρινα.

 

Αιτίες είναι:

  • Προβλήματα και τραυματισμοί της μήτρας ή της κοίτης
  • Επαναλαμβανόμενο κακό κόψιμο νυχιών
  • Σαπροφυτικούς μύκητες
  • Ακατάλληλα παπούτσια

Η ονυχογρύπωση προσβάλει κυρίως ηλικιωμένα άτομα προκαλώντας τους πρόβλημα κατά την βάδιση. Το πρόβλημα χρήζει την άμεση επέμβαση του Ποδοθεραπευτή, ο οποίος τελείως ανώδυνα, απελευθερώνει το άτομο από την ενόχληση και δίνει πάλι στο νύχι το καλαίσθητο σχήμα του.

2017-11-19T19:59:52+02:00