Η ονυχοκρύπτωση (νύχια που εισχωρούν μέσα στο δέρμα) είναι ιδιαίτερα επώδυνη. Πρέπει πάντα να κουράρετε διότι διαφορετικά οδηγεί σε φλεγμονές με έμπυες καταστάσεις και στην πιθανή αποκόλληση του νυχιού.

Το Πρότυπο Κέντρο Ποδολογίας παρέχει ένα έλασµα ολοκληρωτικά κατασκευασµένο από χειρουργικό χάλυβα, το οποίο τοποθετείται σε περιπτώσεις ονυχοκρύπτωσης και θυµίζει πολύ την µέθοδο της ορθοδοντικής. Λειτουργεί ανορθωτικά επαναφέροντας το νύχι στην φυσιολογική του µορφή, αποσυµφορώντας άµεσα την πάσχουσα περιοχή. Το έλασµα έχει την ευελιξία να εξατοµικεύεται στις ανάγκες του κάθε ασθενούς υπό την κατάλληλη καθοδήγηση του εκάστοτε ποδολόγου και το πιο σηµαντικό χωρίς να απαιτείται η χρήση τοπικής αναισθησίας. Αναφέρεται σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις κατηγορίες ασθενών, ακόµη και στην ιδιάζουσα κατηγορία των διαβητικών αλλά και αλλεργικών στο νικέλιο.

Το έλασµα Podobrace είναι κατάλληλο για:

  • Νύχια µε ονυχοκρύπτωση, λειτουργώντας προληπτικά ή και με φλεγμονή
  • Νύχια µε δυσµορφία
  • Νύχια μετά από χρόνιο τραυματισμό

Κάνοντας την πρόληψη καθηµερινότητά µας µπορούµε να βελτιώσουµε την ποιότητα της ζωής µας.

Ενημερωθείτε για το Podobrace εδώ. 

2019-05-01T22:23:47+02:00