Τεχνικές Αντιμετώπισης

/Τεχνικές Αντιμετώπισης
Τεχνικές Αντιμετώπισης 2017-11-20T22:24:10+02:00

Ορθονυχία

Η ονυχοκρύπτωση (νύχια που εισχωρούν μέσα στο δέρμα) είναι ιδιαίτερα επώδυνη. Πρέπει πάντα να κουράρετε διότι διαφορετικά οδηγεί σε φλεγμονές με έμπυες καταστάσεις και στην πιθανή [...]